W dniu 26 listopada 2019 r. w naszej szkole  odbyła się prelekcja na temat honorowego krwiodawstwa prowadzona przez Panią Magdalenę Matusiak pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Łodzi.

Celem prelekcji było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób chorych, dla których krew jest bezcennym lekiem.

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że  moja krew uratuje życie innego człowieka.

Galeria