W dniach 25.11.2019 r. – 29.11.2019 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia pod hasłem „Żyj zdrowo, żyj „eko”, żyj szczęśliwie”.

Realizowane działania miały zwróc uwagę całej społeczności szkolnej na wiele problemów życia osobistego i społecznego:

 • szkolenie dla nauczycieli „Rozwijanie kompetencji kluczowych u młodzieży”;
 • szkolenie dla rodziców i nauczycieli „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży”
 • realizacja programu „Podstępne WZW”;
 • realizacja programu „Znamię. Znam Je”;
 • realizacja programu „ARS – czyli jak dbać o miłość!”;
 • warsztaty dla młodzieży na temat: uzależnień, agresji i przemocy rówieśniczej, depresji i zachowań autodestrukcyjnych, poczucia własnej wartości oraz budowania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej;
 • prelekcja nt. Honorowego krwiodawstwa;
 • prelekcja „Bądź EKO – wyeliminuj olej palmowy”;
 • konkurs „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”;
 • akcja szkolna „Pomagając inny uszczęśliwiasz siebie i środowisko…” (akcja „GÓRA GROSZA”, akcja „NAKRĘTKA”, akcja „MIKOŁAJKI DLA MAŁYCH PRZYJACIÓŁ Z DOMU DZIECKA”);

 

 • ekspozycja na terenie szkoły plakatów i ulotek dotyczących: zakażeń WZW, profilaktyki nowotworów skóry, szkodliwości i ryzyka związanego ze stosowaniem używek, skutków używania oleju palmowego.

Promocja zdrowia

 

004