Za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji, indeksów i innych dokumentów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie wysokość opłat wynosi:

  • 26,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
  • 9,00 złotych –za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
  • 5,00 złotych – poświadczenie własnoręczności podpisu.

Opłaty należy wnosić na konto bankowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie:
BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/ Piotrków Trybunalski
numer rachunku: 64 2030 0045 1110 0000 0113 3950
z dopiskiem np.: „opłata za duplikat świadectwa” oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat.
Wnioski o wydanie duplikatuInformacja dla uczniów mieszkających w internacie.

Jeżeli chcielibyście za pobyt i wyżywienie w internacie płacić przelewem na rachunek bankowy szkoły, niżej podajemy szczegóły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie
ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin

WYŻYWIENIE:
02 2030 0045 1110 0000 0195 2000 Bank BGŻ
ZAKWATEROWANIE:
83 2030 0045 1110 0000 0195 1900 Bank BGŻ

w tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia (szczególnie ważne, gdy osoba wpłacająca ma inne nazwisko), klasę (I,II,III,IV) z dopiskiem – opłata za internat za miesiąc (podaj miesiąc)
np. Jan Kowalski, kl. I, opłata za internat wrzesień 2014

OPŁATY NALEŻY ZAWSZE WNOSIĆ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA.
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O TERMINACH WPŁAT!