ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
(dla osób po szkole podstawowej, gimnazjum, zawodowej)
Czas trwania nauki: 3 lata

 

Wymagane dokumenty:

  • orginał świadectwa ukończenia szkoły
  • 2 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki /od lekarza rodzinnego/

 

Zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu zjazdów w piątki od godziny 15:00 i w soboty od godziny 8:00.


Regulamin naboru do szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie  –  POBIERZ