ZAOCZNA SZKOŁA POLICEALNA
(dla osób po liceum lub technikum)

Policealna

Zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu zjazdów w piątki od godziny 15:00 i w soboty od godziny 8:00.


 

Regulamin naboru do szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie  –  POBIERZ