Adres do strony systemu rekrutacji: 

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu sportowo-obronnym

Jeżeli cieszysz się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną, odpornością psychiczną na stres, masz dużą motywację do nauki – interesuje Cię praca w firmie ochroniarskiej, detektywistycznej, wojsku, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a może chcesz studiować na akademii wychowania fizycznego – ta klasa jest idealna dla Ciebie !

Nauka w tej klasie trwa:

  • 4 lata dla absolwentów szkoły podstawowej.

Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminu zewnętrznego tj. matury organizowanego w szkole.


TERMINY REKRUTACJI

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00,
w postęp owaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lekarskie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 

Uwaga! będą potrzebne również:

3 – fotografie (podpisane na odwrocie
karta zdrowia ucznia (bilans)
podanie o internat dla chętnych

 


 Ulotka - 2021

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  2021/2022–   PDF-   POBIERZ      WORD –   POBIERZ