Adres do strony systemu rekrutacji: 

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu sportowo-obronnym

Jeżeli cieszysz się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną, odpornością psychiczną na stres, masz dużą motywację do nauki – interesuje Cię praca w firmie ochroniarskiej, detektywistycznej, wojsku, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a może chcesz studiować na akademii wychowania fizycznego – ta klasa jest idealna dla Ciebie !

Nauka w tej klasie trwa:

  • 4 lata dla absolwentów szkoły podstawowej.

Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminu zewnętrznego tj. matury organizowanego w szkole.


TERMINY REKRUTACJI

 

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata / prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, 
nie później niż do 23 września 2022 r.

Uwaga! będą potrzebne również:

  • 2 – fotografie (podpisane na odwrocie)
  • karta zdrowia ucznia (bilans)
  • podanie o internat dla chętnych

 


 Ulotka - 2021

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  2022/2023–   PDF-   POBIERZ      WORD –   POBIERZ