Adres do strony systemu rekrutacji: 

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

W Branżowej Szkole I stopnia proponujemy naukę w klasie wielozawodowej kształcącej w zawodach:

rolnik, kucharz, fryzjer, murarz – tynkarz, betoniarz – zbrojarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych , wędliniarz, cukiernik, piekarz, krawiec, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

W wyniku kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz umiejętności:

  • wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych;
  • obróbki ręcznej metali i drewna;
  • przygotowania do pracy, regulacji, konserwacji i drobnych napraw pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych i wodnych;
  • obsługi i drobnych napraw urządzeń stosowanych w gospodarstwie domowym,
  • i wiele innych w zależności od zawodu.

Szkoła Branżowa I stopnia

 

 


TERMINY REKRUTACJI

 

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata / prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 orazw postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty,
nie później niż do 23 września 2022 r.

Uwaga! będą potrzebne również:

  • 2 – fotografie (podpisane na odwrocie)
  • karta zdrowia ucznia (bilans)
  • podanie o internat dla chętnych

 


 

Ulotka - 2021

 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  2022/2023–   PDF-   POBIERZ      WORD –   POBIERZ