Adres do strony systemu rekrutacji: 

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

W Branżowej Szkole I stopnia proponujemy naukę w klasie wielozawodowej kształcącej w zawodach:

rolnik, kucharz, fryzjer, murarz – tynkarz, betoniarz – zbrojarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych , wędliniarz, cukiernik, piekarz, krawiec, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

W wyniku kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz umiejętności:

  • wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych;
  • obróbki ręcznej metali i drewna;
  • przygotowania do pracy, regulacji, konserwacji i drobnych napraw pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych i wodnych;
  • obsługi i drobnych napraw urządzeń stosowanych w gospodarstwie domowym,
  • i wiele innych w zależności od zawodu.

Szkoła Branżowa I stopnia

 

 


TERMINY REKRUTACJI

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00,
w postęp owaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lekarskie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 

Uwaga! będą potrzebne również:

3 – fotografie (podpisane na odwrocie
karta zdrowia ucznia (bilans)
podanie o internat dla chętnych

 


 

Ulotka - 2021

 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  2021/2022–   PDF-   POBIERZ      WORD –   POBIERZ