Adres do strony systemu rekrutacji: 

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/index.xhtml

 


Drodzy Uczniowie klas VIII

Niedługo musicie podjąć bardzo ważną decyzję, która zadecyduje o Waszym przyszłym życiu.

Nie szukajcie daleko,dobra szkoła jest całkiem blisko, dojazd łatwiejszy i tańszy.

Zapraszamy do nas – do Technikum w Czarnocinie.

Nasza szkoła to szkoła z tradycjami, niewielka, ale bezpieczna, przyjazna dla uczniów.

Każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Nasza młodzież bierze udział w wielu konkursach, olimpiadach, zawodach, wycieczkach,

rozwija swoje zdolności – poetyckie, recytatorskie, informatyczne, plastyczne,

fotograficzne czy też sportowe.

Mamy ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną.

Pamiętajcie po technikum szybciej można znaleźć pracę i się usamodzielnić!

Nasi uczniowie zdają bardzo dobrze egzaminy zawodowe, chętni mogą także przystąpić

do egzaminu maturalnego.

Na dodatkowych kursach można zdobyć nowe kwalifikacje:

np. posługiwanie się programami do grafiki komputerowej, obsługa drukarki 3D, tworzenie stron internetowych, poznanie nowoczesnych trendów w żywieniu, obsługa programów biurowych i obsługi biura oraz można ukończyć kurs na prawo jazdy kat. B

Praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+ możecie odbyć za granicą – Grecja, Niemcy.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie, zespół boisk „Orlik”, hala sportowa, stadion sportowy,

sympatyczni i pomocni nauczyciele, nowi koledzy – to wszystko czeka na Was !

Dodatkowym atutem jest położenie szkoły w pięknym malowniczym parku.

 Zapraszamy ! Wykorzystajcie wszystkie możliwości !

 

 


TERMINY REKRUTACJI 

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 – POBIERZ

 

 

Uwaga! będą potrzebne również:

 • 2 – fotografie (podpisane na odwrocie)
 • karta zdrowia ucznia (bilans)
 • podanie o internat dla chętnych 

 


 

Adres do strony systemu rekrutacji: 

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

plakat 2024-1 

Naukę lepiej zacząć od technikum!!!

Plusy nauki w technikum:

 • po ukończeniu technikum absolwenci mają konkretny zawód, mogą podjąć pracę.
 • technikum nie zamyka drogi do dalszego kształcenia, po maturze można studiować.
 • absolwentom technikum jest łatwiej na studiach technicznych, ponieważ mają zajęcia praktyczne w szkole i praktyki zawodowe w różnych firmach.
 • uczniowie mogą zdobyć suplement do dyplomu Europass, potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Daje on możliwości podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.
 • wielu techników współpracuje też z uczelniami, np. z Politechniką Łódzką, SGGW.

Nauka w Technikum trwa:

 • 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

Wybierając naszą szkołę – wybierasz konkretny zawód!!!

Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł nowe wyzwania, które wynikają z przyspieszonego rozwoju cywilizacyjnego. Wybór szkoły to inwestycja we własną przyszłość. Twoja decyzja powinna być więc wnikliwie przemyślana. Nasza szkoła oferuje Ci zawody i specjalności dające możliwość odnalezienia swego miejsca na rynku pracy.

ulotak 2024-2

W Technikum kształcimy w zawodach:

 • technik rolnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

ulotka 2024-3

ulotka 2024-1


TECHNIK INFORMATYK i E-SPORT

Technik informatyk z zajęciami e-sportowymi jest połączeniem pasji, hobby oraz obowiązku szkolnego związanego z zdobyciem wykształcenia.

Pozwala rozwijać swoje zainteresowania związane z e-sportem (zarówno jako zawodnik jak

i organizator turniejów, komentator, trener/manager zespołu itp.),a co więcej daje przy tym również  ważne wykształcenie średnie wraz

z tytułem technika informatyka i możliwością zdania matury.

Kształcenie uczniów klasy informatycznej z zajęciami e-sport nie ogranicza się tylko do grania.  Uczniowie realizują normalny program nauczania technikum informatycznego

W trakcie nauki na kierunku Technik informatyk  uczeń zdobywa przede wszystkim wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;
 • programowania i testowania gier komputerowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych przechowuje żywność, – sporządza  potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne
W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Technik architektury krajobrazu  produkuje rośliny ozdobne,  projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni ,  wykonuje pielęgnację i konserwacje terenów zielonych oraz projekty zagospodarowania terenów zieleni.

W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu


Technik rolnik  wykonuje  prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;  obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia,  prowadzi sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, prowadzi rachunek ekonomiczny

W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

ROL.4. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia
Podczas nauki w technikum uczeń odbędzie praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni
(4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej). Szkoła organizuje praktyki 
zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
Szkoła przygotowuje również ucznia technikum w zawodzie technik rolnik i technik architektury krajobrazu do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Uczniowie chętni mają możliwość odbycia szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony 
roślin .

 

Ponadto nasza placówka jest szkołą bezpieczną, wolną od obecności subkultur młodzieżowych i przemocy. Przyjazna współpraca nauczycieli i uczniów tworzy niepowtarzalny klimat. Sprawia on, że szkoła staje się wspólnotą ludzi sobie bliskich, życzliwych, wzajemnie się wspierających.

„Dokąd się człowiek uczy, to jest młody”

 

REGULAMIN REKRUTACJI do klas I szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie na rok szkolny 2024/2025- POBIERZ

 

Technikum