Adres do strony systemu rekrutacji: 

https://lodzkie.edu.com.pl/

 

Naukę lepiej zacząć od technikum!!!

Plusy nauki w technikum:

 • po ukończeniu technikum absolwenci mają konkretny zawód, mogą podjąć pracę.
 • technikum nie zamyka drogi do dalszego kształcenia, po maturze można studiować.
 • absolwentom technikum jest łatwiej na studiach technicznych, ponieważ mają zajęcia praktyczne w szkole i praktyki zawodowe w różnych firmach.
 • uczniowie mogą zdobyć suplement do dyplomu Europass, potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Daje on możliwości podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.
 • wielu techników współpracuje też z uczelniami, np. z Politechniką Łódzką, SGGW.

Nauka w Technikum trwa:

 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum;
 • 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

Wybierając naszą szkołę – wybierasz konkretny zawód!!!

Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł nowe wyzwania, które wynikają z przyspieszonego rozwoju cywilizacyjnego. Wybór szkoły to inwestycja we własną przyszłość. Twoja decyzja powinna być więc wnikliwie przemyślana. Nasza szkoła oferuje Ci zawody i specjalności dające możliwość odnalezienia swego miejsca na rynku pracy.

W Technikum kształcimy w zawodach:

 • technik rolnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik handlowiec,
 • technik inżynierii środowiska i melioracji.

 


TECHNIK INFORMATYK i E-SPORT

Technik informatyk z zajęciami e-sportowymi jest połączeniem pasji, hobby oraz obowiązku szkolnego związanego z zdobyciem wykształcenia.

Pozwala rozwijać swoje zainteresowania związane z e-sportem (zarówno jako zawodnik jak

i organizator turniejów, komentator, trener/manager zespołu itp.),a co więcej daje przy tym również  ważne wykształcenie średnie wraz

z tytułem technika informatyka i możliwością zdania matury.

Kształcenie uczniów klasy informatycznej z zajęciami e-sport nie ogranicza się tylko do grania.  Uczniowie realizują normalny program nauczania technikum informatycznego

W trakcie nauki na kierunku Technik informatyk  uczeń zdobywa przede wszystkim wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;
 • programowania i testowania gier komputerowych.

 

Ponadto nasza placówka jest szkołą bezpieczną, wolną od obecności subkultur młodzieżowych i przemocy. Przyjazna współpraca nauczycieli i uczniów tworzy niepowtarzalny klimat. Sprawia on, że szkoła staje się wspólnotą ludzi sobie bliskich, życzliwych, wzajemnie się wspierających.

„Dokąd się człowiek uczy, to jest młody”
harmonogram rekrytacji 2019-2020

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  2019/2020 –  POBIERZ

 

Technikum