informacja dla rodziców uczniów

Harmonogram godzin konsultacji z nauczycielami (obowiązujący podczas nauki zdalnej) –  POBIERZ

 

 

Materiały  z języka niemieckiego dla uczniów wszystkich klas:
 
 
Drodzy uczniowie 
w związku z brakiem możliwości wypożyczania książek z biblioteki odsyłamy Was na stronę internetową : https://wolnelektury.pl/
 
Dla osób które przygotowują się do matury: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/   ,   www.youtube.pl/lodztube