Drodzy słuchacze Kwalifikacyjnego kursu zawodowego  RL.03 !!!

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań związanych z nauka zdalną do opiekuna kursu  na adres mailowy: e.caban@czarnocin.edu.pl

 

Słuchacze Kwalifikacyjnego kursu zawodowego  RL.03 !!! Prace z przedmiotów zawodowych z p. Jackiem Zbaraszewskim proszę przesyłać na adres mailowy: j.zbaraszewski@czarnocin.edu.pl

informacja dla słuchaczy