Drodzy słuchacze Kwalifikacyjnego kursu zawodowego  RL.03 !!!

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań związanych z nauka zdalną do opiekuna kursu  na adres mailowy: e.caban@czarnocin.edu.pl

informacja dla słuchaczy