Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020roku

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM:

harmonogram matura 2020

 

 

* * * * *

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 1 czerwca 2020 r.

 

 

* * * * *

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2020 r.

 

* * * * *

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
– część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. , godz. 9:00
– część ustna – 24-25 sierpnia 2020 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.

* * * * *

Zobacz też:
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2019 r w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

∗  ∗  ∗

Do pobrania: Terminarz

w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019