informacje ogólne-wytyczne

 

Harmonogram -termin podstawowy

 

Harmonogram - termin dodatkowy

 

harmonogram - termin poprawkowy

 

czas egzaminu maturalnego

 

wytyczne

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020 roku

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM:

Harmonogram egzaminu maturalnego

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów –   POBIERZ

 

* * * * *

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 8 lipca 2020 r.

 

 

* * * * *

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 sierpnia 2020 r.

 

* * * * *

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
– część pisemna – 8 września 2020 r. , godz. 14:00
– część ustna – nie odbędzie się
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 września 2020 r.

* * * * *

Zobacz też:
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2019 r w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

∗  ∗  ∗

Do pobrania: Terminarz

w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019