Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019roku

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM:

  •  część ustna egzaminu maturalnego :

– języki polski  – od 13 do 14 maja 2019 roku

– język angielski – od 15 do 16 maja 2019 roku
(Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.)

  • część pisemna egzaminu maturalnego

 

 

* * * * *

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 3 czerwca 2019 r.

 

 

* * * * *

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.

 

* * * * *

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
– część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. , godz. 9:00
– część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2019 r.

* * * * *

Zobacz też:
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

∗  ∗  ∗

Do pobrania: Terminarz

w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019