Kalendarz ucznia na 2021/2022


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 15 października 2021 r.
  • 02 listopada 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 07 styczeń 2022 r.
  • 02 maja 2022 r.
  • 4-5-6 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022r.
  • 21 czerwca 2022 r.

Praktyka zawodowa:

  • klasa III 4 TR/TŻ/TA/TI – 27.09-22.10.2021 r.
  • klasa III 5 TR/TŻ/TA/TI – 25.04-20.05.2022 r.

Zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2021 r.