Kalendarz ucznia na 2019/2020


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 2-3 stycznia 2020 r. 
  • 10 stycznia 2020 r.
  • 27 marca 2020 r.
  • 4-5-6 maja 2020 r.*
  • 12 czerwca 2020 r.
  • 23 czerwca 2020 r.

*Ustalone przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4-6 maja 2020 r. ulegają zmianie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zgodnie z komunikatem dyrektora CKE o egzaminach maturalnych.

8-10 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.