Samorząd Uczniowski w roku 2021/2022

 
  

 

Przewodniczący

Dominik Cieplucha

klasa  III TI (5)

                                                  

 

 

Zastępca przewodniczącego

 

klasa  III TAK

  
  
  

 

 

Sekretarz

 

klasa  II TAK