Kalendarz internacki na rok 2018/2019

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wychowawców Internatu 05 września 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2 listopada 2018 r.
  • 10 stycznia 2019 r.
  • 29 marca 2019 r.
  • 2 maja 2019 r.
  • 6-7-8 maja 2019 r.
  • 31 maja 2019 r.
  • 18 czerwca 2019 r.