W internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie może mieszkać 76 osób. Pokoje są dwu i trzy osobowe wyposażone w tapczany, szafki, szafy, stoły i krzesełka.

Budynek jest dwukondygnacyjny, wewnątrz podzielony na cztery półpiętra-dwa na pierwszym piętrze i dwa na drugim. Na parterze znajdują się: jadalnia, świetlica, pokój kierownika Internatu oraz pokój wychowawców. Na pierwszym piętrze znajduje się biblioteka z czytelnią i pokój gospodarczy, na drugim piętrze pokój cichej nauki. Na każdym skrzydle znajdują się cztery łazienki, sanitariaty i pokoje wychowawców.

Cennik usług

Opłata za wyżywienie ucznia w internacie wynosi 13 zł/osoba dzienna stawka (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolacja)
Obiad dla ucznia – 5.00 zł/osoba
Opłata stała dla ucznia za zakwaterowanie 50 zł/osoba miesięcznie

Koszt wynajęcia internatu przez osoby fizyczne lub firmy uzgadniany każdorazowo z kierownikiem internatu.

Głównym celem pracy Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie jest zapewnienie młodzieży najbardziej korzystnych warunków do nauki, aktywnego wypoczynku, poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej, rozwijania zainteresowań oraz kontynuowania i wzbogacenia pracy wychowawczej prowadzonej przez szkołę i organizacje młodzieżowe.

Zapraszamy do korzystania z usług internatu w zakresie wynajmu pomieszczeń.

Udostępniamy następujące pomieszczenia w internacie:

  • Świetlicę
  • Stołówkę z zapleczem
  • Pokoje mieszkalne

Więcej informacji można uzyskać u kierownika internatu.
Numer telefonu Internatu (0-44) 616-51-86.

 


Informacja dla uczniów mieszkających w internacie.

Jeżeli chcielibyście za pobyt i wyżywienie w internacie płacić przelewem na rachunek bankowy szkoły, niżej podajemy szczegóły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie
ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin

WYŻYWIENIE:
02 2030 0045 1110 0000 0195 2000 Bank BGŻ
ZAKWATEROWANIE:
83 2030 0045 1110 0000 0195 1900 Bank BGŻ

w tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia (szczególnie ważne, gdy osoba wpłacająca ma inne nazwisko), klasę (I,II,III,IV) z dopiskiem – opłata za internat za miesiąc (podaj miesiąc)
np. Jan Kowalski, kl. I, opłata za internat wrzesień 2014

OPŁATY NALEŻY ZAWSZE WNOSIĆ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA.
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O TERMINACH WPŁAT!