Plany zajęć dla słuchaczy w roku szkolnym 2019/2020 na semestr zimowy dla: