Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie w roku szkolnym 2023/2024 oferuje następujące bezpłatne szkoły dla dorosłych:

 

Od 1 września 2012 roku dokonała się znacząca zmiana w systemie kształcenia osób dorosłych, związana z nowym podejściem do kształcenia zawodowego.

Rzeczą nową jest stworzenie możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,  w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, w tym na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy
 i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

plakat 2018


 

Regulamin rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. J. Poniatowskiego Czarnocinie  –  POBIERZ