Uczniowie/słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych zachęcamy do zapoznania i korzystania z serwisu umożliwiającego wykonywanie egzaminu zawodowego online. Link do strony: https://zawodowyegzamin.pl/

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r. –  POBIERZ


Harmonogram zgłaszania uczniów/ słuchaczy/ absolwentów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja 1.: styczen-luty 2020 r.
1.Do dnia 09.09.2019 r. uczeń/ słuchacz/ absolwent składa deklarację do dyrektora szkoły

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje –  POBIERZ

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje – POBIERZ

 


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

 

harmonogram egazminu zawodowego

 


FORMULARZE DO POBRANIA

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta     –  POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczestnika KKZ     –  POBIERZ

Deklaracja przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osoby dorosłej/ ekstern. – POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY”      –   POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacja ze zdawania egzaminu zawodowego    –   POBIERZ