Uczniowie/słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych zachęcamy do zapoznania i korzystania z serwisu umożliwiającego wykonywanie egzaminu zawodowego online. Link do strony: https://zawodowyegzamin.pl/

 


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

HARMONOGRAM EGZAMINU lato 2024 POBIERZ

 

W  dniu egzaminu  pisemnego i praktycznego należy stawić się

w  szkole  na  godzinę  przed  jego rozpoczęciem

z  dowodem  osobistym i długopisem (z czarnym tuszem).

 


FORMULARZE DO POBRANIA

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta     –  POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczestnika KKZ     –  POBIERZ

Deklaracja przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osoby dorosłej/ ekstern. – POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY”      –   POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacja ze zdawania egzaminu zawodowego    –   POBIERZ