1 ornament


ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa I 

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr Monika Kuszewska


Klasa II 

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr inż. Lidia Orlicz


Klasa III A ( 5-letnia)

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr Małgorzata Lacheta


Klasa III B ( 5-letnia) 

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Wychowawca:  mgr Małgorzata Zawisza


Klasa III ( 4-letnia)

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Wychowawca:  mgr inż.  Dorota Swarbuła


Klasa IV

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr inż. Anna Kujawa

1 ornament


ROK SZKOLNY 2020/2021

Klasa I 

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr inż. Lidia Orlicz


Klasa II A ( 5-letnia)

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr Małgorzata Lacheta


Klasa II B ( 5-letnia) 

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Wychowawca:  mgr Małgorzata Zawisza


Klasa II ( 4-letnia)

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Wychowawca:  mgr inż.  Dorota Swarbuła


Klasa III

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr Agnieszka Glonek


 

Klasa IV

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr inż. Anna Kędziora

 


1 ornament


ROK SZKOLNY 2019/2020

Klasa I A ( 5-letnia)

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr Małgorzata Lacheta


Klasa I B ( 5-letnia) 

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Wychowawca:  mgr Małgorzata Zawisza


Klasa I ( 4-letnia)

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Technikum w zawodzie technik informatyk

Wychowawca:  mgr inż.  Dorota Swarbuła


 

Klasa II

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr Maciej Stachaczyk


 

Klasa III

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr inż. Anna Kędziora


Klasa IV

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr Monika Kuszewska

 


1 ornament


ROK SZKOLNY 2018/2019

Klasa I

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr inż. Anna Kujawa


 

Klasa II

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr inż. Małgorzata Solarek/mgr inż. Anna Kędziora


Klasa III

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr Monika Kuszewska 

 


1 ornament


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Klasa I

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr inż. Małgorzata Solarek


Klasa II

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr Monika Kuszewska


 

Klasa III

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik informatyk

technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr Małgorzata Zawisza


 

Klasa III

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr Agnieszka Glonek


 

Klasa IV

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

 Wychowawca:  inż. Anna Kędziora

 

 

1 ornament


ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Klasa I

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr Monika Kuszewska


 

Klasa II

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik informatyk

technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca:  mgr Małgorzata Zawisza


 

Klasa II

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr Agnieszka Glonek


 

Klasa III

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w zawodzie technik rolnik

 Wychowawca:  inż. Anna Kędziora


kl-iv-ta_ti_tr

Klasa IV

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Technikum w zawodzie technik informatyk

Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca: mgr Małgorzata Lacheta


kl-ivz

Klasa IV

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca:  mgr inż. Dorota Swarbuła