Regulamin użyczenia laptopów/modemów zakupionych w ramach projektu ” Zdalna Szkoła” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach POBIERZ

 

Stare regulaminy na zsp //Zespół Szkół rolniczych na statusie i planie pracy szkoly