Ogłoszenia dla słuchaczy


UWAGA  SŁUCHACZE SZKÓŁ ZAOCZNYCH !

od dnia 21.05.2021 r. zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

 


Uczniowie/słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych zachęcamy do zapoznania i korzystania z serwisu umożliwiającego wykonywanie egzaminu zawodowego online. Link do strony: https://zawodowyegzamin.pl/

 


Sekretariat  dla słuchaczy zaocznych czynny:

 

Sekretariat dla szkół zaocznych czynny podczas zjazdów

w piątki od godz. 15.00 do godz. 18.00

 


 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja czerwiec-lipiec 2021

 

egzamin zawodowy pisemny 06-2021

egzamin zawodowy praktyczny 06-2021

 

egzamin zawodowy 2021


 

FORMULARZE DO POBRANIA

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta   –  POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczestnika KKZ   –  POBIERZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osoby dorosłej/ekstern. – POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY”    –  POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu zawodowego       POBIERZ

 


Przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych i dostarczeniu dokumentów potwierdzających.

Wszyscy słuchacze w zawodzie technik administracji,   florysta dostarczają umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

Słuchacze w zawodzie technik rolnik dostarczają, jeżeli:

  1. słuchacz jest właścicielem gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego
  2. słuchacz ma rodziców, którzy są właścicielami gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego oraz zaświadczenie od sołtysa (druk poniżej)
  3. słuchacz nie posiada gospodarstwa rolnego – umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

 

Formularze