Ogłoszenia dla słuchaczy

 

Uczniowie/słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych zachęcamy do zapoznania i korzystania z serwisu umożliwiającego wykonywanie egzaminu zawodowego online. Link do strony: https://zawodowyegzamin.pl/

 


Sekretariat  dla słuchaczy zaocznych czynny:

 

Sekretariat dla szkół zaocznych czynny podczas zjazdów

w piątki od godz. 15.00 do godz. 18.00
w soboty od godz. 08.00 do godz. 10.00

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r. –  POBIERZ

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający część pisemną egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie – POBIERZ

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający część praktyczną egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie – POBIERZ

 


Harmonogram zgłaszania uczniów/ słuchaczy/ absolwentów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja 1.: styczeń-luty 2020 r.
1. Do dnia 09.09.2019 r. uczeń/ słuchacz/ absolwent składa deklarację do dyrektora szkoły


Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

 

 

harmonogram egazminu zawodowego

 

 


 

FORMULARZE DO POBRANIA

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta   –  POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczestnika KKZ   –  POBIERZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osoby dorosłej/ekstern. – POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY”    –  POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu zawodowego       POBIERZ

 


Przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych i dostarczeniu dokumentów potwierdzających.

Wszyscy słuchacze w zawodzie technik administracji,   florysta dostarczają umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

Słuchacze w zawodzie technik rolnik dostarczają, jeżeli:

  1. słuchacz jest właścicielem gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego
  2. słuchacz ma rodziców, którzy są właścicielami gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego oraz zaświadczenie od sołtysa (druk poniżej)
  3. słuchacz nie posiada gospodarstwa rolnego – umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

 

Formularze