Ogłoszenia dla słuchaczy


UWAGA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY ROL.04 semestr II

W związku z komunikatem dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej
i powołaniem do pracy w zespołach egzaminacyjnych nauczycieli realizujących zajęcia na kursach w tym czasie, zmieniają się terminy wcześniej zaplanowanych zajęć 14-15 stycznia i 20- 21 stycznia 2022 r. w II semestrze.

Zajęcia te odbędą się w następujących terminach:

25.11.2021 r. godz. 15.00-19.05

2.12. 2021 r. godz. 15.00-19.05

9.12.2021 r. godz. 15.00-19.05

16.12.2021 r. godz. 15.00-19.05


Uczniowie/słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych zachęcamy do zapoznania i korzystania z serwisu umożliwiającego wykonywanie egzaminu zawodowego online. Link do strony: https://zawodowyegzamin.pl/

 


Sekretariat  dla słuchaczy zaocznych czynny:

 

Sekretariat dla szkół zaocznych czynny podczas zjazdów

w piątki od godz. 15.00 do godz. 18.00

 


 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN  PISEMNY               11 stycznia (wtorek) 2022 r.

EGZAMIN  PRAKTYCZNY   10 stycznia(poniedziałek) 2022 r.

W  dniu egzaminu  pisemnego i praktycznego należy stawić się

w  szkole  na  godzinę  przed  jego rozpoczęciem

z  dowodem  osobistym i długopisem (z czarnym tuszem).

 

 


 

FORMULARZE DO POBRANIA

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta   –  POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczestnika KKZ   –  POBIERZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osoby dorosłej/ekstern. – POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY”    –  POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu zawodowego       POBIERZ

 


Przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych i dostarczeniu dokumentów potwierdzających.

Wszyscy słuchacze w zawodzie technik administracji,   florysta dostarczają umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

Słuchacze w zawodzie technik rolnik dostarczają, jeżeli:

  1. słuchacz jest właścicielem gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego
  2. słuchacz ma rodziców, którzy są właścicielami gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego oraz zaświadczenie od sołtysa (druk poniżej)
  3. słuchacz nie posiada gospodarstwa rolnego – umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

 

Formularze