logotypy w projekcie podnoszenie jakosci kształcenia

 


Pierwsza grupa tj. 10 uczniów, 03 grudnia br. ukończyła kurs „Druku 3D” w ramach realizowanego w szkole  projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piotrkowskim”. Kurs zakończył się egzaminem. Wszyscy uczniowie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty potwierdzające ich umiejętności.

W ramach kursu uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, na których poznali technologię druku 3D oraz budowę i zasadę działania drukarek 3D. Potem na  zajęciach praktycznych przygotowali projekty obiektów do druku, ustawiali parametry wydruku i drukowali zaprojektowany model.

Kurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie w nim uczestniczyli projektując i drukując różne przedmioty użytkowe np. podstawki do telefonów, breloczki, figurki i wiele innych.


W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piotrkowskim”

12 listopada br. zakończył się kolejny kurs „Programy biurowe i obsługa biura” dla nauczycieli.

Nauczyciele poznali nowe programy komputerowe, które można wykorzystywać podczas prowadzenia nowoczesnego biura. W ramach kursu omówiono min. zagadnienia dotyczące sporządzania dokumentów oraz ich obiegu, wykorzystywania edytorów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych w obsłudze biura, a także programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.


15 października 2021 roku zakończył się pierwszy kurs dla nauczycieli z projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piotrkowskim” – kurs ”Grafiki komputerowej”.

Nauczyciele pod kierunkiem wykładowcy z Centrum Edukacjnego  Syntea z Lublina, poznali nowe sposoby wykorzystywania programów graficznych do pracy zawodowej.

W ramach kursu omówiono min. rodzaje grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej), podstawowe modele barw, formaty plików używanych w grafice komputerowej, narzędzia programów graficznych oraz rodzaje druku. Tworzono i edytowano obrazy rastrowe, i wektorowe, a następnie przygotowano je do druku.

 


W dniu 06 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Syntea S.A. z Lublina.

Celem spotkania było poznanie firmy szkoleniowej, która zajmuje się szeroko rozumianą edukacją człowieka oraz prezentacją działania drukarki „3D”.

Firma Syntea S.A. będzie prowadziła w szkole szkolenia w ramach projektu„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim”(nr projektu RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19).

W ramach tego projektu uczniowie uzyskają nowe kompetencje zawodowe na następujących kursach: grafika komputerowa; tworzenie stron internetowych; druk „3d”; programy biurowe i obsługa biura oraz nowoczesne trendy żywieniowe. Nabór na kursy miał charakter dobrowolny, a udział w projekcie jest bezpłatny.

 


 

Dokumenty do pobrania

 

 


 

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim”

 nr projektu RPLD.11.03.01-10-0060/19

 

W naszej szkole rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim”, nr projektu RPLD.11.03.01-10-0060/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 uczniów naszej szkoły, uczących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik rolnik i  technik żywienia i usług gastronomicznych oraz  8 nauczycieli.  Uczestnicy projektu (UP) zostaną wybrani przez komisję rekrutacyjną według określonych kryteriów  z zachowaniem równych szans udziału w projekcie.

Nabór ma charakter dobrowolny, a udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Podstawą kwalifikowania uczniów do udziału w projekcie i realizacji kursów  oraz staży zawodowych będzie spełnienie następujących warunków:

  • złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
  • ocena z zachowania z ostatniego semestru;
  • średnia ocen z przedmiotów ogólnych z ostatniego semestru;
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego semestru;
  • dodatkowa aktywność w życiu szkoły;
  • ocena sytuacji życiowej
  • kierunki kształcenia zawodowego z nadreprezentacją płci (K/M).

 

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych.  Grupa 50 uczniów z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji utworzą listę rezerwową.

 

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona dla czterech kierunków/zawodów. Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji oraz formularzach zgłoszeniowych. Wszelkie pytania dotyczące realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu. (projekty.zscku@czarnocin.edu.pl)

 

Regulamin naboru dla ucznia

Formularz zgłoszeniowy z oswiadczeniem (UP)

Harmonogram projektuZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie przystąpił do realizacji projektu RPLD.11.03.01-10-0060/19 „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do kształcenia zawodowego.

Odbędą się również kursy dla uczniów i nauczycieli.

Oferta szkoleniowa dla nauczycieli:

nauczyciele 1

Oferta szkoleniowa dla uczniów i słuchaczy :

 uczniowie 1

 

Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w płatnych stażach (w 2021 roku).


Harmonogram projektu RPLD.11.03.01-10-0060/19 „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020” POBIERZ