W  ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej w szkole realizowano programy edukacyjne: „Znamię! Znam je?” oraz „Podstępne WZW”

Celem programów było: przekazanie wiedzy na temat profilaktyki i czynników ryzyka czerniaka oraz zakażenia HBV i HCV.

Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym
i nowotworowym stanowi w szkole ważny element działań edukacyjnych.

Programy były realizowane przy współpracy Fundacji Gwiazda Nadziei w partnerstwie z Wojewódzką Inspekcją Sanitarną pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.