26 kwietnia 2019 r. absolwenci Technikum w zawodach:

  • technik architektury krajobrazu,
  • technik rolnik,
  • technik informatyk,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

odebrali z rąk  dyrektora Grzegorza Szewczyka nagrody za wyniki w nauce, aktywną pracę, osiągnięcia sportowe oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Zgodnie już z tradycją szkoły najlepszy absolwent Technikum otrzymał nagrodę z rąk Wójta Gminy Czarnocin. W tym roku nagrodę tę wraz z listem gratulacyjnym otrzymała Dagmara Turek absolwentka Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy wytrwałości w osiąganiu wyznaczanych sobie celów.

Za tych, którzy przystępują do egzaminów maturalnych trzymamy kciuki.

Galeria