W dniu 26 września 2019 roku odbyła się wycieczka do kina Cinema City w Łodzi na film

pt „ Piłsudski”.W wycieczce wzięło udział 44 uczniów.

To ekranizacja o Marszałku Józefie Piłsudskim, jego życiu i zasługach dla odzyskania niepodległości.

piłsudski

 Opiekunami byli Monika Kuszewska, Dorota Swarbuła, Edyta Sęk.