W dniu 1 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły brali udział w spotkaniu poświęconemu czasom II Wojny Światowej. Spotkanie prowadził Pan Piotr Firkowski, syn naocznego świadka z niemieckich obozów koncentracyjnych Pana Mirosława Firkowskiego  ps. „Sławek”.

Celem niniejszego spotkania  było  pogłębienie wiedzy na temat II wojny światowej oraz rozbudzenie poczucia patriotyzmu wśród młodego pokolenia.

„ Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

Te piękne słowa  Józefa Piłsudskiego były swoistym mottem spotkania , podczas którego  Pan Piotr  Firkowski- syna byłego więźnia Auschwitz- Birkenau, przekazał historię tysięcy ludzi, których w dotkliwy sposób dotknęła historia trudnych, wojennych czasów. To był czas, który pozbawił więźniów wolności, młodzieńczej naiwności i młodości. Opowieść dokumentalna o codzienności w obozie poruszyła serca naszych uczennic i uczniów. Ten moment, gdy ludzie tracili nadzieję na życie był przerażający. Apel, spotkanie, strach przed rozstrzelaniem…Wspomnienia o Gajowniczku i ojcu Kolbe. Na spotkaniu z Panem Piotrem Firkowskim historia pięknie wkradła się w serca i umysły uczniów. Jesteśmy świadkami historii, jesteśmy zobowiązani nieść świadectwo o niemieckich obozach zagłady.

Przedstawione wspomnienia i autentyczne fakty z tamtych czasów były i są z pewnością dla wszystkich niezapomnianą lekcją historii.                          

Dziękujemy.

 

Galeria