W dniach 28-29 listopada 2019 r. odbył się w szkole cykl  WARSZTATÓW  PROFILAKTYCZNYCH „ Jedno zdrowie na całe życie- negatywne skutki uzależnień”

Młodzież uczestniczyła w 2 godz. warsztatach o różnej tematyce:

 „Telefon komórkowy, gry komputerowe, portale społecznościowe, substancje psychoaktywne- profilaktyka uzależnień
w szkole”

 „Agresja i przemoc rówieśnicza”

 „Depresja, zachowania autodestrukcyjne- istota poczucia własnej wartości”

Celem warsztatów było uświadomienie zagrożeń  i konsekwencji zdrowotnych związanych z uzależnieniami.