28.11.2019 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego.

W etapie szkolnym konkursu, który odbył się w październiku wzięło udział 372 uczniów z 17 szkół rolniczych. Do finału zakwalifikowało się 30 uczestników.

Otwarcia konkursu dokonał Tomasz Kopera, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Finaliści w pierwszej części konkursu brali udział w teście pisemnym. Dziesięciu uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w teście, awansowało do etapu ustnego. Każdy z finalistów, po wylosowaniu zestawu 3 pytań udzielał odpowiedzi.

Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu, w czasie obrad komisji konkursowej kapitan Kamil Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi poprowadził prelekcję dla uczniów i nauczycieli dotyczącą zasad bezpiecznego gaszenia pożarów.

Wśród 10 finalistów znaleźli się uczniowie naszej szkoły zajmując:

Miejsce 6: Michał Glonek uczeń klasy I Technikum w zawodzie technik rolnik,

Miejsce 7: Mikołaj Pielesiak uczeń klasy I Technikum w zawodzie technik rolnik.

Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński wręczył puchar Marszałka województwa Łódzkiego dla naszej szkoły za udział w konkursie największej liczby uczniów.

Olimpiada