Jeszcze nie tak dawno uczniowie  rozpoczynali nowy rok szkolny, a już przyszedł czas na pierwsze podsumowanie pracy.

 Na  uroczystym apelu szkolnym odbyło się podsumowanie pierwszego półrocza  roku szkolnego 2019/20.

 Uczniowie klas  z najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencją, otrzymali dyplomy  i słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

W kategorii najwyższa średnia ocen:

I miejsce klasa II TA

II miejsce klasa I 5 TA

III miejsce klasa IV TA

W kategorii najwyższa frekwencja:

I miejsce klasa I 5TR

II miejsce klasa I 5 TI

III miejsce klasa I 5 TA

Z rąk Przewodniczącej Rady Rodziców  puchar przechodni za najlepsze wyniki
 w nauce odebrali uczniowie klasy II technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Następnie wręczono dyplomy dla uczniów z najwyższą średnią ocen
 za I półrocze.

Ponadto złożono podziękowania i gratulacje pozostałym uczniom biorącym udział w  konkursach i zawodach sportowych.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników. Mamy nadzieję, że odniesione sukcesy zmobilizują szersze grono uczniów do większego wysiłku, aby na zakończenie roku uzyskać świadectwo z wyróżnieniem. Na koniec pani wicedyrektor pogratulowała uczniom, podkreśliła także, że osiągnięty sukces jest wspólnym działaniem uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Galeria