24 lutego klasy II  i III Technikum wzięły udział w wyjeździe do teatru na przedstawienie     pt.” Lalka”.  W  wyjeździe uczestniczyło 41 uczniów.

 

Cel i założenia programowe wyjazdu do teatru:

– podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach,

– umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,

– uwrażliwienie na piękno,

– krzewienie kultury i estetyki żywego słowa,

 

 

Przedstawienie to było dużym wyzwaniem dla twórców, bo przecież  „Lalka” to powieść a nie dzieło sceniczne. Akcja utworu rozgrywa się w  różnych miejscach, ma wiele wątków, występuje wielu bohaterów.

Twórcy tego widowiska z Teatru Scena Polska z Czeskiego Cieszyna dali radę,  w błyskawicznym tempie przenoszą nas z mieszczańsko-arystokratycznego salonu na dworzec kolejowy (z którego nawet odjeżdża pociąg!); ze sklepu Rzeckiego do paryskiego laboratorium, gdzie gości Wokulski; czy z ogrodów Prezesowej Zasławskiej na warszawską ulicę. A wszystko z wielką dbałością o klasyczny kostium i stylowe wnętrza.

Przedstawienie jest  znakomitym materiałem wyjściowym do omawiania na lekcjach języka polskiego tego największego, wielowątkowego dzieła polskiego pozytywizmu.

Młodzieży naszej szkoły przedstawienie bardzo się podobało.