26 lutego 2020 r. uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem szkolenia były innowacyjne technologie w chowie i hodowli bydła mlecznego, produkcji pasz i żywienia oraz nowoczesne systemy wyposażenia obór.