W związku z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin  03.03. 2020 r. uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik rolnik  zapoznali się z działalnością  Państwowej  Inspekcji  Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Delegatura Piotrków Tryb. Głównym przesłaniem pobytu w PIORiN było podkreślenie znaczenia zapobiegania rozprzestrzeniania się agrofagów , powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym.

Galeria