10.02.2020 r młodzieży klas pierwszych przedstawiono zasady funkcjonowania firmy AGRO-Kocięba  specjalizującej się w produkcji mieszanek paszowych dla drobiu, trzody chlewnej oraz bydła. Uczniowie szczególnie byli zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w procesie produkcyjnym. Spostrzeżenia z pobytu w firmie  produkującej pasze  młodzież  wykorzysta na lekcjach z przedmiotów zawodowych i we własnym gospodarstwie.

Galeria