Bardzo brakowało nam spotkań w szkole…

11.09.2020 r. klasy 2 TA(4) i 4 TA uczestniczyły w warsztatach arteterapeutycznych pt. „Pejzaż wewnętrzny”. Warsztaty te poprowadziły:

  • Małgorzata Kapłan – arteterapeutka, absolwentka studiów Gold Smiths College w Londynie,
  • Sylwia Lis-Persona – absolwentka UMCS w Lublinie oraz ASP w Krakowie,
  • Iwona Perlińska – mgr sztuki po ASP w Łodzi, kostiumograf w filmie Pasikowskiego, Trzaskalskiego „Reich”,

ze Stowarzyszenia „piotrkowskich Artystów Plastyków”.

Warsztaty arteterapeutyczne mają na celu dotarcie do trudnych emocji młodzieży i ich uwolnienie poprzez sztukę.

Dziękujemy bardzo za poświęcony czas.

Galeria