Zasady pracy na lekcjach podczas zdalnego nauczania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

Procedura Organizacji pracy szkoły w czasie zdalnego nauczania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

UWAGA!

Od dnia 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w ZS CKU w Czarnocinie będą odbywały się zdalnie zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Nauczanie na odległość koordynują i nadzorują wychowawcy klas. Wszystkie informacje na temat zajęć oraz materiały do nauki będą przekazywane drogą elektroniczną ( wiadomości email do uczniów, e-dziennik lub telefonicznie).

Uczniowie którzy nie mają dostępu do Internetu lub nie posiadają sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem
(44 616 5123) w celu wypożyczenia w/w sprzętu.

 


Uwaga mieszkańcy internatu!

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w ZSCKU w Czarnocinie od dnia 19 października 2020 r. internat szkoły zostaje zamknięty.

Mieszkańcy internatu proszeni są o odebranie swoich rzeczy w dniu 19.10.2020 r. godzinach od 6.00 do 18.00 lub innym terminie ustalonym telefonicznie.