16.11.202r uczniowie klasy III TR 5 w zawodzie technik rolnik w trakcie zajęć praktycznych z produkcji roślinnej obserwowali  zbiór kukurydzy na ziarno. W trakcie obserwacji ocenili dojrzałość ziarna kukurydzy.

Pokaz polowy  zbioru kukurydzy przyczynił się do zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności.

Galeria