18.11.2021 r. uczniowie klasy III i IV technikum kształcących się w zawodzie technik rolnik wzięli udział w konferencji dotyczącej uprawy roślin strączkowych.

Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu  agrotechniki  i nasiennictwa roślin strączkowych. Ponadto zapoznani zostali z zasadami uprawy słonecznika na nasiona.

Wyjazd edukacyjny stał się sposobnością do poszerzania horyzontów, wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń.

Galeria