mobilność

Zakończyła się II mobilność w ramach projektu „Otwarci na mobilność”, nr 2020-1-PL01-KA102-078191, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W II mobilności wsparciem zostało objętych 40 uczniów klas II, III i IV naszej szkoły, uczących się w zawodach technik rolnik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, którzy zostali wybrani przez komisję rekrutacyjną według określonych kryteriów rekrutacyjnych, z zachowaniem równych szans udziału w projekcie. Nabór miał charakter dobrowolny, a udział w projekcie był bezpłatny.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz stworzenie możliwości rozwoju kompetencji 80 uczniów, które w niedalekiej przyszłości mogłyby się przyczynić do podniesienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia w Polsce oraz na terenie UE.

W czasie II mobilności edukacyjnej w Grecji 40 uczniów odbyło praktyki zawodowe realizowane przez partnera greckiego we współpracy z innymi podmiotami. O uczestników na miejscu dbali mentorzy i praktycy branży z ramienia greckiego partnera, wspierani przez nauczycieli-opiekunów. Wśród wykorzystywanych metod znajdowała się cała gama zajęć praktycznych, wykorzystujących naukę przez doświadczenie, podejścia edukacji pozaformalnej, podczas której uczestnicy mogli w praktyce przekonać się w jaki sposób można pracować i wykorzystywać wiedzę zdobytą do tej pory w szkole. Wykorzystane zostały także różnego rodzaju narzędzia do oceny, walidacji efektów kształcenia oraz do ewaluacji postępów pracy i skuteczności realizacji projektu. Udział w projekcie miał pozytywny wpływ na perspektywy zawodowe uczestników, czyniąc ich bardziej atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Uczniowie są przygotowani do zaspokojenia potrzeb rynku pracy, przyczyniając się także do rozwoju przedsiębiorstw, w których znajdują zatrudnienie. Uczniowie w ramach mobilności odbyli także program kulturowy, w ramach którego mogli odwiedzić ciekawe miejsca Grecji zarówno kontynentalnej – Saloniki, Olimp, Meteory jak i tę wyspiarską część podczas rejsu statkiem.

 

Galeria