W ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” uczniowie naszej szkoły w dniu
9 czerwca 2022 r. 
odwiedzili Opactwo Cystersów, rezerwat przyrody, Niebieskie Źródła, Skansen rzeki Pilica i Groty Nagórzyckie. Następnie udali się do miejscowości Poświętne gdzie zwiedziliśmy barokową bazylikę św. Filia Neri
i św. Jana Chrzciciela. B
azylika ta słynie z pięknego obrazu świętej rodziny. Kolejnym punktem naszej wycieczki był Szaniec majora Henryka Dobrzańskiego ps. „ Hubal”. Młodzież poznała bohatera walk z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej. Major Dobrzański to ostatni polski „zagończyk” który walczył z Niemcami prowadząc walkę partyzancką do 30 kwietnia1940 r. Ostatnim punktem naszej wycieczki był bunkier w Konewce i Spała. Bunkier
w Konewce to jeden z czterech schronów kolejowych na terenie Polski. Jest obiekt wyjątkowy w  skali Europy.
W miejscowości Spała uczniowie zwiedzili kościół pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej, posąg żubra i most generała broni Tadeusza Buka. 

Celem wycieczki było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, i umożliwiło zdobywanie nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Galeria

 

MEiN poznajPolske

PolskiLad (1)