24 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusz Poniatowskiego w Czarnocinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Na uroczystość zakończenia przybyli zaproszeni goście w osobach: Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Pan Dariusz Magacz, Zastępca Wójta Gminy Czarnocin Pani Aneta Stawiana Kosiorek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wypych-Leśniewska.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Maciej Stachaczyk, który podsumował miniony rok szkolny, serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz pracownikom administracji i obsługi za swoje zaangażowanie w rozwój i funkcjonowanie szkoły, życząc przy tym udanych wakacji i wielu radosnych chwil w przyszłym roku szkolnym.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy pogratulowali młodzieży osiągniętych wyników i życzyli wszystkim odpoczynku, bezpiecznych
i udanych wakacji.

Następnie rozpoczęła się najbardziej oczekiwana przez uczniów chwila wręczania świadectw i nagród.

Uczniowie, którzy realizowali projekt ”Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piotrkowskim” z rąk wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego Pan Dariusza Magacza otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Wszyscy uczniowie po złożeniu życzeń radosnych i bezpiecznych wakacji rozeszli się do sal lekcyjnych, by pożegnać się z wychowawcami oraz przyjaciółmi z klasy.

Życzymy wszystkim cudownych, bezpiecznych wakacji!

Galeria