W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły z technikum rolniczego wzięli udział w 2 dniowym, ponadprogramowym szkoleniu na temat rolnictwa ekologicznego. Pierwszego dnia uczestniczyli w wykładach na temat m.in

• Obowiązujące przepisy prawne.

• Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej,

• Nawozy i środki ochrony roślin dozwolone w rolnictwie ekologicznym. Dobór odmian przydatnych w gospodarstwach ekologicznych.

• Środki zapobiegawcze przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu upraw ekologicznych. Innowacje w ekologicznych metodach prowadzenia produkcji roślinnej (uprawy rolnicze i ogrodnicze) i produkcji zwierzęcej.

Drugiego dnia odwiedzili dwa gospodarstwa ekologiczne w celu zapoznania ze stosowaną agrotechniką oraz zapoznania z prowadzeniem, zarządzaniem takim gospodarstwem. uczniowie odwiedzili dwa gospodarstwa rolne. Pierwsze to Pasieka Bzycząca Pszczółka gospodarstwo pasieczne założone w 2009 roku w miejscowości Gembartówka przez Emila Maciąga. Gospodarstwo zajmuje się pozyskiwaniem miodu i produktów pszczelich (pyłek, pierzga, propolis, świece woskowe) oraz produkcją matek, odkładów i pakietów pszczelich u. oraz Gospodarstwo rolne Pana Tomasza Braszczyńskiego w Orzechowie tereny Kobieli Wielkich. Pan Tomasz od kilku lat prowadzi część gospodarstwa w systemie ekologicznym i przekonywał naszych uczniów o plusach prowadzenia takiego gospodarstwa w perspektywie lat.

Organizator szkolenia Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Galeria