Po uroczystości jubileuszowej można uczestniczyć od godz. 18.00 w Balu Absolwentów w Restauracji „Bachus”,  ul. Główna 158, Czarnocin. 

Koszt uczestnictwa w Balu Absolwentów – 80,oo zł. 

Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do w/w restauracji pod numer telefonu 665 110 753, a wpłat dokonywać na konto bankowe:  60 1240 3451 1111 0010 4113 7854   

PPUH ALEK Andrzej Lesnik, ul. Główna 158, 97-318 Czarnocin          

do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz rok ukończenia szkoły.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych  wpłat.   Można też zamówić miejsca noclegowe.

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod podany wyżej numer telefonu.