logo - wyższe kwalifikacje

 

 

 

 logo - wyższe kwalifikacje

REKRUTACJA

uczniów do projektu:

„WYŻSZE  KWALIFIKACJE  I  DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE  SZANSĄ  DLA  UCZNIÓW ZESPOŁU  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH

W  CZARNOCINIE”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Z dniem 01 stycznia 2017 r. rozpocznie się w naszej szkole realizacja projektu POKL, w ramach którego realizowane będą następujące bezpłatnych kursy zawodowe połączone z indywidualnym doradztwem zawodowym.

 

 

Wszyscy uczestnicy kursów otrzymają odpowiednie materiały, a w okresie wakacyjnym tj. 07-08.2017 r. oraz 07-08.2018 r. obowiązkowo odbędą płatne staże zawodowe.

Kursy szkoleniowe będą realizowane od II kwartału 2017 r. do III kwartału 2018 r.

Ilość miejsc jest ograniczona (ważna pełnoletniość w dniu rozpoczęcia kursu, kolejność zgłoszeń, wyniki – oceny, opinia wychowawcy).

 

Deklarację uczestnictwa w projekcie proszę zgłaszać na odpowiednim formularzu do sekretariatu szkoły.

Formularz deklaracji uczestnictwa w projekcie – POBIERZ