Mobilność w ramach „Praktyka bez granic” dobiegła końca!

2 tygodnie za naszymi uczestnikami. 12 intensywnie spędzonych dni, podczas których znalazło się miejsce nie tylko na praktyki i zajęcia zawodowe, ale także na program kulturowy i poznawanie bliżej Grecji i jej mieszkańców, minęło w ekspresowym tempie. Pewnie dlatego, że jak to się mówi "wszystko co dobre, szybko się kończy", ew. "szczęśliwi czasu nie liczą". Tak też właśnie wyglądał wyjazd naszej młodzieży do Grecji!  Kolejne dni obfitowały we wdrażanie w kolejne obowiązki, coraz bardziej samodzielne wykonywanie zadań. Na koniec pobytu, oprócz dokończenia projektów, skończenia rozpoczętych wcześniej prac oraz realizacji ostatnich zajęć praktycznych, nasi uczniowie przeszli sprawdziany umiejętności praktycznych, zdali swoje stanowiska, podsumowali praktyki ze swoimi opiekunami i mentorami, ocenili przebyty proces oraz dokonali ewaluacji całego wyjazdu wspólnie z greckim partnerem. Wręczone zostały certyfikaty ukończenia okresu mobilności, stanowiące ważny dokumenty potwierdzający realizację części cyklu kształcenia zawodowego za granicą. Będą one stanowić istotny elementy dla tworzonego przez naszych uczniów portfolio. Za nami pracowite i bardzo efektywne 2 tygodnie, podczas których nasi uczniowie mieli okazję wiele...
Read More

NASZA MŁODZIEŻ WYJEŻDŻA DO GRECJI

W dniu 7 kwietnia 2019 r. rozpoczęło się główne działanie realizowanego w naszej szkole projektu „Praktyka bez granic”. Do Grecji wyjechało 32 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik  oraz technik architektury krajobrazu. Od dziś zaczynają staż zawodowy w Grecji.   Wszystkie elementy programu stażu zostały przygotowane we współpracy z greckim partnerem Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services, a także lokalnymi przedsiębiorstwami branży hotelarsko-gastronomicznej, rolniczej oraz firmami zajmującymi się dbaniem o tereny zielone na Riwierze Olimpijskiej.   " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]Galeria...
Read More

Cd. przygotowań do stażu zawodowego.

  Uczniowie, biorący udział w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Praktyka bez granic”, kontynuują przygotowania do wyjazdu!  Odbyły się nie tylko spotkania informacyjne, podpisano umowy, trwają szkolenia  z języka angielskiego. Były już zajęcia z podstaw języka greckiego, a 27 marca br. odbyło się spotkanie na temat  przygotowania kulturowego. Przygotowanie kulturowe realizowane było w formie warsztatów. Pozwoliło to uczestnikom na zaznajomienie się z tematyką różnic organizacyjnych, mentalnościowych jak i społecznych pomiędzy Polską a Grecją. Omówiona została także historia powstania Unii Europejskiej oraz jej podstawowe cele i zasady funkcjonowania. Uczniowie dowiedzieli się również o działalności i perspektywie rozwoju młodzieży za pośrednictwem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Warsztaty międzykulturowe zakładały wykazanie różnic kulturowych oraz możliwych sytuacji wynikających z obcowania w środowisku wielokulturowym. Warsztaty mają praktyczne przygotować uczestników do mobilności oraz tolerancji, tak aby nie wystąpiła sytuacja z pojawianiem się potencjalnych problemów wynikających z nieznajomość danej kultury i norm kulturowych. " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]...
Read More

SZKOLENIE JĘZYKOWE W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAWODOWE

  W przygotowaniu językowym brała udział  cała grupa  32 uczniów wyjeżdżających na staż zawodowy do Grecji w ramach Programu POWER pt. „Praktyka bez granic”.. Szkolenia prowadzone były przez nauczycieli-lektorów języka angielskiego i języka greckiego. Celem tych zajęć jest rozwijanie praktycznej umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa codziennego i zawodowego. Od dnia 31 stycznia 2019 r. rozpoczęły się  szkolenia językowe z języka angielskiego, a w dniu 07 marca 2019 roku ta grupa młodzieży uczestniczyła w szkoleniu z języka greckiego.                                                                                                                                      Przygotowanie językowe umożliwi uczniom porozumiewanie się z miejscową ludnością oraz pozwoli na kształcenie umiejętności płynnej, poprawnej i swobodnej rozmowy w języku obcym. Dobre przygotowanie językowe również ułatwi adaptację w nowym środowisku i wpłynie na uzyskanie większych korzyści z planowanych staży zawodowych. " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]...
Read More

Materiały informacyjno-promocyjne dla projektu „Praktyka bez granic”

Pierwsza część materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu "Praktyka bez granic" już gotowa! W ich ramach znajdują się: ulotka informacyjna projektu, plakat oraz roll up. Dla uczestników zostały także przygotowane długopisy i notatniki, a dodatkowo na wyjazd uczniowie otrzymają koszulki projektowe. Wszystkie te materiały zostały opatrzone nie tylko logotypami Funduszy Europejskich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czy flagą Unii Europejskiej, ale także opracowanym specjalnie dla projektu logotypem "Praktyka bez barier". ULOTKA INFORMACYJNA PROJEKTU PLAKAT PROJEKTU...
Read More

Trwa rekrutacja do projektu „Praktyka bez granic”

Ruszyła rekrutacja do udziału w projekcie "Praktyka bez granic" realizowanego w ramach „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Proces rekrutacyjny dla projektu, obejmującego przygotowania, dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe oraz działania następcze, wyłoni 16 uczestników kształcących się w kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, 16 uczestników kształcących się w kierunkach Technik Rolnik oraz Technik Architektury Krajobrazu, którzy realizować będą praktyki zawodowe w dniach 08.04.2019 – 19.04.2019. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z założeniami, z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Proces rekrutacji niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność czy status społeczny. Kryteriami branymi pod uwagę w procesie rekrutacji są wyniki uzyskane przez uczniów w roku szkolnym 2017/2018, w tym: ocena z zachowania, ocena z j. angielskiego, uzyskana średnia z przedmiotów zawodowych, uzyskana średnia ocen z przedmiotów ogólnych. Dodatkowo, Komisja Rekrutacyjna będzie brać pod uwagę sytuację życiową uczestników, w tym tzw. mniejsze...
Read More

Rusza projekt „Praktyka bez granic” !

Od 1 września 2018 ruszył projekt "Praktyka bez granic", realizowany we współpracy z greckim partnerem Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services, w ramach „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwać będzie do końca sierpnia 2019. Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz stworzenie możliwości rozwoju kompetencji 32 uczniów, które w niedalekiej przyszłości mogłyby się przyczynić do podniesienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej. Realizacja projektu ma ponadto na celu: zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu; poprawę praktycznych umiejętności uczniów, celem podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności i zwiększenia konkurencyjności uczniów na rynku europejskim; zwiększenie mobilności uczestników poprzez promocję krajów europejskich; zwiększenie efektywności w poszukiwaniu nowych doświadczeń i ciągłego poszerzenia wiedzy oraz kompetencji potrzebnych do samodoskonalenia swoich umiejętności; wywarcie wpływu na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w powiecie; kształtowanie świadomości europejskiej lokalnej społeczności; dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb...
Read More